Välkomna

ExoDos

En liten, kompakt DUC med olika typer av kommunikation, med eller utan inbyggd display. Den kan användas som en fristående enhet eller utgöra en del av ett större system.

DUC:arna i serien EXOdos finns med 1 eller 2 kommunikationsportar och med eller utan M-Bus.

De är helt kompatibla med övriga produkter i EXO-sortimentet. DUC:arna är fritt programmerbara i EXOL®, som är högnivåspråket för EXO. Programmeringen utförs i EXOdesigner, samma utvecklingsmiljö som för alla andra EXO-DUC:ar.

EXOdos är främst tänkt att användas i installationer med ett begränsat antal in-/utgångar som kräver en friprogrammerbar, kompakt DUC med både kommunikationsmöjligheter och hög prestanda. Det går utmärkt att använda EXOdos antingen som fristående enhet eller som en del av ett större automationssystem, tillsammans med andra EXO-produkter.

I stora automationssystem utgör EXOdos ett mycket bra komplement till EXOflex och lämpar sig utmärkt för utlokaliserade uppgifter som t.ex styrning av värme- och ventilationsapplikationer.

ExoClever

EXOclever är en serie fritt programmerbara DUC:ar. Serien är modulärt uppbyggd vilket gör det lätt att utöka kapaciteten och lägga till funktioner. EXOclever kan användas antingen som en fristående enhet eller utgöra en del av ett större automationssystem, tillsammans med andra EXO-produkter.