Postterminalen Linköping Etapp 2

Nu är det dags att dra igång nästa etapp på Posten Linköping, vilket också kommer att slutföra utbytet så vi kommer att ha levererat en komplett anläggning med ExoCompact/ExoScada i hela huset. Arbetet kommer att utföras perioden September- November 2015.