Ombyggnad Styr Pronova Norrköping

Vi kommer att inleda arbetet med ombyggnad av 6 aggregat på Pronova som får nya EC-fläktar och tryckstyrning i samarbete med FTX AB Norrköping i september 2015.