Oljehall Kiruna

Vi levererar styrutrustning inklusive ExoScada till miljöanläggning i Kiruna. Arbetet utförs tillsammans med Rydell & Lembke AB och består av 1 nytt apparatskåp med ExoScada (PanelPC), ExoCompact, samt kringutrustning. Anläggning kommer att drifttas W 542

null