Kv Lokatten Norrköping

Vi bygger om styranläggningen till modernt utförande med ExoCompact/Corrigo

och förbereder anläggningen för uppkoppling mot Scada. Detta arbete ör vi som

underentreprenör åt EDE-Kyl och Värme. Slutbeställare Balder/Din Bostad